0
5 metoda komunikacije na internetu za neprofitne organizacije

5 metoda komunikacije na internetu za neprofitne organizacije

Radeći sa nekolicinom organizacija nevladinog, odnosno civilnog sektora, uočili smo da svaka nevladina organizacija ima neki svoj stil vođenja online kampanje. Stil zavisi od iskustva ljudi koji vode te kampanje i uglavnom su to odgovorne osobe u organizaciji, predsednik, potpredsednik ili sekretar. Samim tim što nemaju dovoljno iskustva oni se više ili manje fokusiraju samo na određene segmente u marketingu odnosno u komunikaciji na internetu dok određene i ne koriste ili koriste veoma malo.

S obzirom da su to uglavnom projektno orijentisane kampanje one se i rade tako – stihijski ili ad hoc kako se drugačije kaže. To ima svoje dobre ali i svoje loše strane. Dobra strana je to što su to udarne kampanje sa velikim ričom (reach), a loša je što nisu dugotrajne i što se na njih zaboravi vrlo brzo od trenutka kada se kampanja završi.

Sve te organizacije prave neki svoj sadržaj, i bilo da se radi o tekstu, slici ili videu u velikom broju slučajeva taj sadržaj nije optimizovan za internet, odnosno za društvene mreže.

Na šta sve treba organizacija da misli pre nego pusti neki sadržaj na internet?

Prvenstveno na ton kojim se obraća ciljanoj publici. Da bi odredili kojim tonom trebamo da se obratimo najbolje je da zavirimo u misiju i viziju organizacije i steknemo uvid u to za šta se oni zalažu. Te dve stvari mogu da nam daju smernice na koji način treba planirati kampanju. Recimo, ako se vaša organizacija zalaže za ljudska prava, vaš ton treba da bude ozbiljan, pametan i da navodi na razmišljanje. S druge strane ukoliko se organizacija bavi mladima, ton treba da bude više mladalački, možda žargonski (ne preterivati!), kreativan i zabavan ali i mudar. Predlažemo vam da razmislite kojih 5 reči opisuju vašu organizaciju, zapišite ih, upamtite i upotrebljavajte ih u vašim kampanjama. Tako ćete ih „vezati“ za vašu organizaciju i proširiti vaš brend jer brend nije samo vizelna stvar već i intelektualna.

Tih 5 reči koje ste odredili, vodiće vas dok kreirate kampanje i upotrebljavate svih 5 komunikacijskih metoda. Ove metode se podjednako upotrebljavaju i prema ciljnoj grupi koju gađate i prema donatorima.

1. Pričanje priče

StorytellingIli na engleskom storytelling, je nešto što treba da vam je na vrhu prioriteta u komunikaciji sa ciljanom publikom odnosno sa donatorima. Pričanje priče ima veliku emocionalnu vrednost i ume da pokrene salvu emocija kod ciljne publike, od empatije do besa i može da bude pokretač (trigger) da ciljana publika ili donator urade nešto za vašu organizaciju, na primer da doniraju sredstva ili krenu da volontiraju u vašoj organizaciji. Neka istraživanja pokazuju da čak 56% ljudi koji su pročitali neku emocijonalnu priču bude pokrenuto na neki način.

Za storytelling je bitno da organizacija ima nekog ko će učestvovati u kreiranju priča, nekog sa kreativnim umom i dobrom veštinom pisanja i izražavanja, i nekog ko će, vizuelno, da isprati grafikom ispričanu priču. Loša stvar je što dobar deo organizacija nema tako kreativne ljude u svojim redovima, a dobra stvar je što možete da predvidite budžetom projekta da vam neka marketinška ili digitalna agencija, kojima ne nedostaju kreativci, u tome pomogne.

2. Marketing

MarketingMarketing je strateška upotreba sadržaja i njegovo plasiranje kroz komunikacione kanale kako bi ispunili neki cilj.

U biznis sektoru marketing služi da bi se privukli kupci, odnosno klijenti, dok u neprofitnom sektoru služi da bi se privukli donatori, e-mail pretplatnici ili polaznici nekih treninga odnosno seminara. Mnoge organizacije koje se po prvi put pojavljuju na internetu čine početničku grešku da se obraćaju ciljanoj publici agresivno i to tako što neprestano šalju istu poruku, a bez smislene priče koja bi pokrenula tu istu publiku.

Ovakav pristup je osuđen na propast jer ni ciljana publika, kao u ostalom ni vi, ne vole da budu marketirani. Rešenje je da taj marketing bude suptilan, da poziva na akciju ali isključivo u balansu sa storytellingom.

3. Prikupljanje sredstava (Fundraising)

FundraisingOva metoda je u stvari spoj prve dve sa fokusom na individualce, donatorske organizacije i kompanije od kojih je moguće dobiti novac ili nenovčana sredstva za projekat.

Recimo, ispričana priča koja je objavljena na blogu sa suptilno postavljenim dugmetom koje poziva na akciju (Donate!) je jedan od načina prikupljanja sredstava. Druga dobra stvar je što će tu priču verovatno da pročita i neko iz donatorskih organizacija i kontaktiraće vas da vidi kako može da vam pomogne.

4. Angažovanje

AngazovanjeBalansirajte angažovanje na društvenim mrežama. Ne treba se zahvaljivati svakom novom pratiocu na Tviteru ili lajkovati svaki novi komentar na Fejsbuk strani, ali uvek treba pravovremeno i istinito odgovarati na pitanja koja se postave na društvenim mrežama. Pravovremeno se smatra da u roku od par sati najkasnije stigne odgovor na postavljeno pitanje.

Dok traje kampanja treba ozbiljno raditi na komunikaciji na društvenim mrežama i za to vam je potreban jedan volonter ili zaposleni koji će raditi na tome po mogućstvu 24/7, ili predvidite budžetom i prepustite komunikaciju na društvenim mrežama nekoj digitalnoj agenciji.

5. Deljenje ili Sharing is caring

SharingVećina organizacija nema dovoljno sredstava da, između projekata, obrate pažnju na kvalitetan sadržaj koji će plasirati. Odnosno, nemaju dovoljno sredstava da angažuju digitalne agencije ili pojedince koji bi o tome vodili računa, a veoma je važno da sadržaj bude redovno plasiran i da ciljana publika konstantno bude podsećana da vi postojite i da radite.

Jedno od rešenja za takav problem je deljenje sadržaja koji su kreirale druge, vama slične organizacije. Slične po misiji i viziji ili jednostavno samo prijateljske organizacije. Kroz šerovanje „tuđeg“ sadržaja koji je, idejno vezan za vašu misiju i viziju, otvara se beskonačan rezervoar kvalitetnog sadržaja koji može da vam pomogne da angažujete ciljanu publiku.

I na kraju…

Kao što vidite ove komunikacijske metode suprilično usko povezane i jedna sama može da opstane ali ne može da postigne rezultate koji mogu da se postignu kada se koristi svih pet.

Ovo su pet metoda do kojih smo došli radeći sa organizacijama, šta vi mislite, da li postoji još neka metoda za komunikaciju između organizacija nevladinog sektora i njihove ciljane publike?

0

Napišite komentar